EU vill öka konkurrensen på finansmarknaden

Intervju i Dagens Industri den 19 november

Få privatpersoner och småföretag köper finanstjänster över gränserna i EU. Nu är EU-kommissionen och Europaparlamentet på krigsstigen för att öppna upp markanden.

Sedan finanskrisen har EU:s institutioner satt finanssektorn under lupp och rullat ut nya regleringar. Men när det gäller att öppna marknaden för finanstjänster till privatpersoner och små företag har det gått desto långsammare.

Så sent som på torsdagen hotade EU-kommissionen att dra Sverige och åtta andra EU-länder inför domstol för att man ännu inte infört hypotekslånedirektivet som ska etablera ett lättfattligt, standardiserat faktablad om risker med bolån.

EU måste börja syssla mer med sådant som är nära våra medborgare, så att de känner att de får något då det faktiskt ökar konkurrensen”, säger Olle Ludvigsson, socialdemokratisk Europaparlamentsledamot och rapportör för parlamentet i frågan.

Han är rapportör för parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor. Utskottet enades på torsdagen om ett svar på EU-kommissionens så kallade grönbok, det samrådsdokument som ligger till grund för handlingsplaner och lagförslag i frågan. Det kommer sannolikt att klubbas av Europaparlamentet nästa vecka.

Olle Ludvigsson poängterar att ökad konkurrens i första hand skulle gynna konsumenterna och innebära lägre priser på finanstjänster som kontokort och lägre bolåneräntor.

”Jag kommer från Volvo, jag vet vad konkurrens innebär. Det sätter press på att det blir bättre”, säger han.

I dag är det färre än 3 procent av EU-medborgarna som skaffar kreditkort, öppnar privatkonton eller tecknar bostadslån i ett annat EU-land än hemlandet. Det är trots att över en tredjedel av befolkningen bor i regioner där den gränsöverskridande handeln annars är hög.

I grönboken pekas försäkringar ut som ett särskilt problemområde där premieskillnaderna inte helt kan förklaras av skillnader i prisnivå mellan de olika länderna. I Ungern betalar bilägare i snitt 482 kronor för att försäkra samma fordon som kostar över 5.000 kronor i snitt i Storbritannien.

”Där är det väldigt stora skillnader. Men även om du tittar på andra produkter är det ganska stora skillnader”, säger Olle Ludvigsson.

Enligt siffror från EU-kommissionen kan konsumenter i Rumänien till exempel klara sig med att betala knappt 90 kronor i årsavgift för ett kreditkort medan de i Slovakien måste betala uppemot 1.120 kronor.

Men problemen uppstår även när personer flyttar mellan EU-länder. Drygt 13,6 miljoner EU-medborgare bor i dag i ett annat EU-land än sitt hemland. I det läget är det inte ovanligt att man blir av med kreditkortet men även pensionsrätter och privata sjukvårdsförsäkringar kan bli ogiltiga.

”Tittar du bara på den yngre generationen ser vi att de rör sig mycket mer över gränserna. Jag är övertygad om att det kommer att bli ännu vanligare att vi arbetar i olika länder”, säger Olle Ludvigsson.

Han poängterar att arbetet kommer att ta tid, bland annat när det gäller att få igenom ett gemensamt system för elektronisk identifiering som godkänns i alla medlemsstater.

”Det måste vara något som fungerar, att du kan identifiera dig över gränserna”, säger Olle Ludvigsson.

Men faktumet att parlamentet och kommissionen i stort sett är överens och att en stor del av frågorna kan avgöras på EU-nivå betyder också att förslagen kan komma snabbt.

Felcia Åkerman

facebook Twitter Email