Avgifter i EU ska bort senast i juni


Krönika i Nerikes Allehanda 5 december 2016

Förra året antog vi beslutet att de avgifter som tillkommer när man surfar på mobilen inom EU, roamingavgifterna, skulle upphöra i juni 2017.

Samtidigt gav vi EU-kommissionen i uppdrag att presentera olika stödåtgärder för att få detta att fungera i praktiken. Det handlar om åtgärder som teleoperatörerna kan ta till vid uppenbara missbruk av systemet och en stor reform av reglerna gällande grossistmarknaderna för roaming. Dessa åtgärder är nödvändiga att ha på plats för att kunna avskaffa roamingavgifterna som planerat nästa år.

Under hösten har EU-kommissionens olika förslag inom respektive område debatterats flitigt. EU-kommissionens första utkast till policy om vad som är ”skälig användning” av roaming fick förtjänt kritik från olika håll. Förslaget var inte alls i linje med den uppgörelse som gjorts och EU-kommissionen drog senare tillbaka förslaget. De gjorde sin hemläxa och vad som nu finns på bordet är bättre och kommer med stor sannolikhet att antas inom kort.

Nya regler för grossistmarknaden handlar om de extrakostnader som teleoperatörer kan ta sinsemellan för olika tjänster. När vi reser till ett annat EU-land och använder vår mobil, måste teleoperatören i Sverige samarbeta med sin motpart i besökslandet för att vi ska kunna utnyttja de tjänster som vi normalt kan nyttja hemma. För detta betalar den svenska teleoperatören en summa pengar. Reformerade regler på grossistmarknaden innebär fastställande av ett pristak för vilka priser teleoperatörerna kan ta sinsemellan, för att erbjuda sina kunder roaming och att utnyttja varandras tjänster.

EU-kommissionens förslag har behandlats i rådet (medlemsländernas ministrar) och i Europaparlamentet. I industriutskottet antog vi i förra veckan vår linje i de kommande förhandlingarna mellan institutionerna. Socialdemokraterna har inför omröstningen tydligt förordat låga pristak och det finns flera anledningar till detta. Höga pristak skulle utan tvekan gynna de större operatörerna, med risk för att försämra konkurrensen på den inre marknaden. Om pristaket är för högt finns det också risk att operatörer som inte har råd att betala för att deras kunder ska kunna använda fri roaming, kanske måste höja sina inhemska priser eller att erbjuda separata lösningar till sina kunder, där fri roaming inte nödvändigtvis ingår i abonnemanget.

De kompromisser som nåddes i utskottet är enlig min mening i linje med vår position sedan länge – det vill säga att Europas konsumenter i juni nästa år ska kunna åtnjuta fri roaming när man åker till en annan EU-medlemsstat.

Men vi är inte där ännu. Nu återstår tuffa förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet, innan vi förhoppningsvis har en uppgörelse på plats. Tiden är dessutom kort men jag är förhoppningsfull att det löser sig på ett bra sätt. Det måste det göra, för Europas medborgare förväntar sig fri roaming från och med juni nästa år och då måste vi också leverera.

Olle Ludvigsson (S) europaparlamentariker

facebook Twitter Email