Europa behöver industriell renässans


Olle Ludvigssons krönika i Nerikes Allehanda 10/10-2016

Inom EU finns det sedan länge en uttalad målsättning om att industrin ska stå för 20 procent av BNP senast år 2020. Det är ett viktigt och ambitiöst mål som på alla sätt bör tas på största allvar – framförallt i en tid då tusentals anställda på Ericsson i Sverige eller på Caterpillars fabrik i Gosselies i Belgien riskerar att förlora sina jobb.

Industrisektorn utgör sedan lång tid tillbaka ryggraden i den europeiska ekonomin. Den ekonomiska krisen som kom 2008 har slagit hårt i Europa. Ungefär 3,5 miljoner arbetstillfällen har gått förlorade och tillverkningsindustrin står i dag för ungefär 15 procent av BNP. Vi är med andra ord långt ifrån den uttalade målsättningen om 20 procent av BNP. Trots att EU-kommissionen har som mål att åstadkomma en industriell renässans i Europa behövs det en ny strategi för industrisektorn. Det räcker inte bara med ord, utan orden måste backas upp med handling och konkreta åtgärder. För Sveriges del, liksom för EU, är det avgörande att ha en stark och konkurrenskraftig industriell grund att stå på. Frågan blir ännu viktigare med beaktandet av att vi står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om att de ekonomiska hjulen måste börja snurra igen, att vi måste bekämpa klimatförändringarna och stödja övergången till ett hållbart samhälle och vi måste möta den ökade digitaliseringen av produktion av varor och tjänster. Allt detta kräver en vision och ett ledarskap för en levande och stark industrisektor för de kommande åren. En vision som för tillfället saknas men som måste till. Nyligen antog vi i Europaparlamentet en resolution som betonar just behovet av en europeisk industrialiseringspolitik. Resolutionen tar upp flera konkreta åtgärder som borde kunna tjäna som värdefulla inspel i debatten. För oss socialdemokrater i Europaparlamentet är industripolitiken högt prioriterad och vi arbetar på alla områden för att skapa de bästa villkoren för vår industrisektor. Det handlar till exempel om trygg energiförsörjning, främja den digitala inremarknaden och att satsa på innovationer och konkurrenskraft.

Vikten av att satsa på industrin måste tas på allvar. Den utgör ryggraden i den europeiska ekonomin. Mer än 52 miljoner människor är direkt eller indirekt anställda inom sektorn och bidrar i allra högsta grad till ökad tillväxt. Den europeiska industrin behöver ett stabilt ramverk och en positiv miljö för att vara innovativ och konkurrenskraftig, vilket i slutändan också kan generera nya jobb och skapa tillväxt – något vi alla tjänar på. Vi behöver också se mer av strategisk samverkan för att olika industrigrenar ska kunna utvecklas. Det är med andra ord hög tid att gå från ord till handling och konkret staka ut vägen för satsningar på industrin.

Olle Ludvigsson (S) europaparlamentariker

facebook Twitter Email