Frihandel ger oss jobb och tillväxt


Olle Ludvigssons krönika den 6 november 2016

I dagarna undertecknades Ceta – frihandelsavtalet mellan EU och Kanada som ska ta bort tullar, harmonisera regler och öppna upp de två marknaderna för såväl varuhandel som tjänster och investeringar.

Avtalet har varit färdigförhandlat i två år, men det är först nu som Ceta egentligen uppmärksammats. Enligt praxis för ett så kalllat blandat avtal måste både EU:s institutioner och de nationella och regionala parlamenten godkänna Ceta. 27 medlemsstater ställde sig genast bakom och därför skapade det stora rubriker då Belgien, som enda medlemsstat, inte kunde ge sitt godkännande efter att det regionala parlamentet i Vallonien sagt nej. Intensiva dagar av förhandlingar följde och intresset för avtalet växte hos medborgarna. Till slut nåddes en uppgörelse som i sig inte ändrar något i själva avtalet – men ändå förtydligar omtvistade delar. Vallonien har fått de garantier man sökt för att Ceta inte ska kunna riskera våra höga europeiska nivåer, till exempel vad gäller miljölagstiftning och arbetsvillkor.

Att frihandel renderar intensiva diskussioner är i sig inte dåligt – tvärtom! Men Valloniens nej till Ceta verkar till stor del haft sin grund i en alltmer utbredd oro över ökad globalisering. Att intensifierad handel med ett land på andra sidan Atlanten uppfattas som ett hot snarare än en möjlighet är kanske inte så konstigt. Människors oro för att ett frihandelsavtal, i stället för tillväxt, skulle kunna bidra till att slå ut arbetstillfällen på hemmaplan och tvinga fram sämre europeisk lagstiftning måste bemötas.

Oavsett om vi vill det eller inte sker globaliseringen i dag i ett rasande tempo och utan bestämda spelregler. Men just därför är det så viktigt att vi får bra och progressiva handelsavtal på plats, som sätter upp tydliga regler för hur frihandelsavtal, och i förlängningen globaliseringen, ska kunna bidra till en positiv utveckling både här hemma och på andra sidan Atlanten. Genom Ceta sätter EU tillsammans med Kanada upp höga standarder som andra länder nu måste förhålla sig till om de i framtiden vill ingå avtal med oss.

Det är min fasta övertygelse att vi i Europa tjänar på att vara öppna mot omvärlden. Det ä rockså oerhört viktigt att europeiska företag har tillgång till världens marknader på bra och rättvisa villkor. Bra handelsavtal banar väg för högre tillväxt och fler jobb. Med Ceta på plats finns det gott hopp om att handeln mellan EU och Kanada ska kunna öka med så mycket som 20 procent. Det vore bra för EU och bra för Sverige som ett exportberoende land.

I och med att alla EU:s medlemsstater nu gett klartecken till Ceta kommer vi i Europaparlamentet förhoppningsvis kunna ta ställning till avtalet innan året är slut. Det är min förhoppning att även parlamentet kommer att ge sitt godkännande till avtalet. Ceta är ett ambitiöst avtal och det finns en stor potential som, om den utnyttjas rätt, kan innebära både ökad tillväxt och fler bra jobb både Sverige och i EU. Detta är något vi alla tjänar på.

Olle Ludvigsson (S) europaparlamentariker

facebook Twitter Email